Právne informácie podľa zákona o elektronickom obchode a médiách

Názov spoločnosti: Fasten-Tour GmbH

Výkonný riaditeľ: Dr. Otto Schlappack

Adresa: Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Rakúsko

Tel .: +43 2714/20074

e-mail: Fasten-Tour GmbH

Obchodný register č. 494365 h

Obchodný register súdu: Landesgericht Krems ad Danube, Rakúsko 

Identifikačné číslo pre daň z predaja: ATU73425028

Fasten-Tour GmbH je členom Obchodná komora Dolného Rakúskasektor cestovného ruchu a voľného času, Cestovné kancelárie Fachgruppe

Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten, Rakúsko

Špecializovaná skupina cestovných kancelárií
Telefón: +43 2742 851 -19621, -19622
Fax: +43 2742 851 -19629
E-mail: tf2@wknoe.at
Web: http://wko.at/noe/reisebueros


Vlastník médií webovej stránky https://taste-of-vienna.com je Fasten-Tour GmbH

Kontaktné údaje Fasten-Tour GmbH sú:

Fasten-Tour GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Rakúsko, Tel. +43 2714/20074

e-mail: Fasten-Tour GmbH

Živnostenské oprávnenia

Divízia: Cestovný ruch a voľný čas

Sekcia: Sekcia cestovných kancelárií

Povolanie: cestovné kancelárie

OBCHODNÉ SLOVO (druh podnikania: regulovaná živnosť)

Cestovný agent

Vydávajúci orgán:

Okresná správa Krems na Dunaji

Drinkweldergasse 15, 3500 Krems pri Dunaji, Rakúsko

Dátum účinnosti nároku: utorok 31. júla 2018

GISA ( Obchodný informačný systém Rakúsko ) Číslo: 30815728

UMIESTNENIE PODNIKANIA:

Komunita: Rossatz-Arnsdorf

Adresa: 3621 Mitterarnsdorf, Oberarnsdorf 14

Obchodné právo Konateľ: Univ.-Doz. Dr Otto Kurt Schlappack

Orgán podľa EKG (zákon o elektronickom obchode): Okresný úrad Krems / Donau (Land)

EKG

Pre cestovné kancelárie v Rakúsku platia tieto zákonné ustanovenia:

Živnostenský zákonník 1994, najmä § 94 Z 56 a § 126: viď http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFersion.wxe?Abfrage=Bundesn Norm&Gesetzesnummer=10007517

Predpis cestovnej kancelárie: viď http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFersion.wxe?Abfrage=Bundesnuellen&Gesetzesnummer=20002480

Predpis o balíku cestovných služieb: viď https://ris.bka.gv.at/GeltendeFersion.wxe?Abfrage=Bundesnuellen&Gesetzesnummer=20010321

Zákon o balíku cestovných služieb: viď
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009859

Podľa novely živnostenského poriadku z roku 1994 federálny zákon BGBl. I č.45/2018, A Nariadenie o balíku cestovných služieb (PRV), BGBl. II č.260/2018, obchodníci potrebujú právo využívať cestovné služby, aby mohli organizovať zájazdy a sľubovať súvisiace cestovné služby.

Toto oprávnenie na výkon nahrádza predchádzajúci záznam v zozname cestovných kancelárií, ktorý vedie Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a miesto podnikania, a je zapísaný v rakúskom systéme obchodných informácií (GISA).

Príslušné informácie sú verejne dostupné bezplatne prostredníctvom GISA a je možné ich zobraziť pre Fasten-Tour GmbH zadaním Dotaz GISA zadaním názvu spoločnosti alebo čísla GISA, ktoré pre spoločnosť Fasten-Tour GmbH je: 30815728.

Ak máte problémy s online nákupmi, môžete sa dohodnúť mimosúdne prostredníctvom „Európskej komisie“Riešenie sporov online“ portál v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia EÚ č. 524/2013.

top