Všeobecné obchodné podmienky Fasten-Tour GmbH

Spoločnosť Fasten-Tour GmbH môže pôsobiť ako cestovná kancelária aj ako organizátor zájazdov.

Fasten-Tour GmbH ako cestovná kancelária preberá povinnosť usilovať sa získať nárok na služby iných touroperátorov.

V tomto prípade platia podmienky sprostredkovanej CK, sprostredkovanej prepravnej spoločnosti (napr. vlak, autobus, lietadlo a loď) a ostatných poskytovateľov sprostredkovaných služieb.

Fasten-Tour GmbH ako organizátor zájazdov ponúka buď niekoľko turistických služieb za paušálnu cenu, alebo individuálne turistické služby ako vlastné služby a sprístupňuje svoje vlastné brožúry a informácie na internete.

Právnym základom je SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015, o zájazdoch a súvisiacich cestovných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a o zrušení smernice Rady 90/314 / EHS a federálneho zákona o balíku cestovných služieb a súvisiacich cestovných službách (Zákon o balíku cestovných služieb).

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fasten-Tour GmbH ako organizátora zájazdu

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Fasten-Tour GmbH ako predajcu cestovného ruchu

top