Декларација за заштита на податоци на Fasten-Tour GmbH

The Fasten-Tour GmbH, со седиште во Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Австрија, е сопственик на веб-страницата, https://taste-of-vienna.com/.

Во оваа изјава за заштита на податоците, Fasten-Tour GmbH ве информира за тоа кои податоци може да се соберат од вас доколку користите поединечно пребарување на услугата Fasten-Tour GmbH електронски обезбедена на оваа веб-локација и како последователно има намера Fasten-Tour GmbH да се справи со вашите податоци.

Одговорен за заштита на податоците во Fasten-Tour GmbH е:

Д-р Ото Шлаппак, Оберарнсдорф 14

3621 Росатц-Арнсдорф, Австрија

Тел: +43 2714/20074

е-пошта: Др. Ото Шлаппак

Можете да го контактирате доколку имате какви било прашања во врска со заштитата на податоците.

Со цел да се обезбеди униформа и високо ниво на заштита на податоците за физичките лица и да се отстранат бариерите за движење на личните податоци во Европската Унија, Европската Унија донесе Регулатива бр.679, т.н. Општи регулативи за заштита на податоците, GDPR, на 27 април 2016 година.  

Во 2018 година, во Австрија GDPR беше дополнет со Заштита на податоци – Закон за адаптација   Закон за дерегулација за заштита на податоци. Складирањето на информациите на корисникот на услугата обезбедена електронски по дистанца на индивидуално барање на примачот е регулирано и со член 3 од Федералниот закон, кој регулира одредени правни аспекти на електронските деловни и правни трансакции, Закон за е-трговија – ЕКГ.

Понатаму, утврдувањето и обработката на личните податоци е регулирано со член 96 од законот Закон за телекомуникации. Согласно член 96 (3) од Законот за телекомуникации од 2003 година, ние сме должни да ве информираме кои лични податоци ги собираме, обработуваме и пренесуваме и на која правна основа и за кои цели се прави ова и колку долго се чуваат податоците. Fasten-Tour GmbH постапува со вашите лични податоци врз основа на правните основи наведени погоре.

складирање на податоци
Според одредбите од член 6(1)(а) и (б) од Општата регулатива за заштита на податоците, обработката на личните податоци на клиентите е законска доколку е неопходна за извршување на договор на кој субјектот на податоците е страна или за спроведување на преддоговорни мерки преземени на барање на субјектот на податоците и субјектот на податоците дал согласност за обработка на лични податоци кои се однесуваат на него за една или повеќе специфични цели.

Да ни се јавите
Ако не контактирате преку формулар на веб-локацијата или преку е-пошта, податоците што ги давате, како што се IP адреса, име, адреса, телефонски број и адреса на е-пошта, ќе се чуваат од нас шест месеци за целите на обработка на барањето и во случај на дополнителни прашања. Ние не ги пренесуваме овие податоци на трети страни.

Колачињата
Нашата веб-страница користи т.н. колачиња.

Што се колачиња?
Колачињата се мали текстуални датотеки што се испраќаат до прелистувачот на корисникот заедно со бараната веб-локација. Прелистувачот е програма за пристап за домашниот компјутер со која може да се користи Интернет. Познати прелистувачи се, на пример, Internet Explorer, Safari или Mozilla.

Што можат да направат колачињата?
Колачињата овозможуваат, на пример, да ја пополните вашата кошничка за купување кога купувате онлајн без да морате да се идентификувате како ист клиент на секоја потстраница на трговецот на мало.

Корисникот се „препознава“ со помош на колачиња.

Во рамките на опсегот на колачиња, ги складираме IP податоците на сопственикот на врската, како и името, адресата, телефонскиот број и адресата на е-пошта на клиентот.

Ние користиме колачиња за да ја направиме нашата понуда погодна за корисниците.
Некои колачиња остануваат зачувани на вашиот терминален уред додека не ги избришете.
Тие овозможуваат прелистувачот да биде препознаен при вашата следна посета.

Ако не го сакате ова, можете да го поставите вашиот прелистувач така што ќе ве информира за поставувањето на колачињата и тоа го дозволувате само во поединечни случаи. Ако ги деактивирате колачињата, ова може да ја ограничи функционалноста на нашата веб-локација.

Fasten-Tour GmbH е овластена да врши туристички услуги и е заведена во регистарот за осигурување за патни несолвентност на австрискиот деловен информациски систем, ГИСА, со број: 30815728. Врз основа на ова овластување, Fasten-Tour GmbH делува како трговец на мало и организатор на патувања. За да може да ви ги понуди услугите споменати погоре, потребно е Fasten-Tour GmbH, меѓу другото да резервира тури, сместување, оброци, транспорт и осигурување.

За оваа активност и за да може да им наплатиме на патниците за услугата на Fasten-Tour GmbH, од вас, меѓу другото, се потребни и следните податоци:

Презиме, име, адреса, адреса на е-пошта и телефонски број, како и податоци од патните исправи како што се број на пасош, орган што го издава пасошот и датум на издавање на пасошот, датум на раѓање и место на раѓање. За таа цел, ги складираме овие податоци користејќи носители на податоци заштитени со лозинка за да обезбедиме законска обработка на податоците.

Вашите податоци ќе бидат предадени само на трети страни, партнери неопходни за исполнување на договорот, како што се велосипедски тур-оператори, даватели на сместување, транспортни компании и Европското патничко осигурување, како и до банкарските институции/даватели на платежни услуги за обработка на целта на задолжување на цената и на нашиот даночен советник за исполнување на нашите обврски според даночниот закон.

Правните основи за овие процеси на обработка на податоци се исполнувањето на нашите преддоговорни и договорни обврски кон вас, како и правни, договорни или други законски обврски од наша страна, на пр. даночното право, како и нашите легитимни интереси да ги заштитиме нашите сопствени правни интереси.

Вашите податоци ќе бидат избришани веднаш штом ќе истечат периодите на задржување пропишани со закон. Ова е со различна должина за различни категории на податоци. На пример, бришеме докази што треба да се чуваат седум години според даночниот закон по овој период. Можете да побарате информации за вашите лични податоци обработени и складирани од нас во секое време бесплатно.

Како засегнато лице, имате право да ги коригирате, ограничите, избришат и повлечете вашите лични податоци, под услов да не постои законски услов за чување од наша страна. Како субјект на податоци, вие исто така имате право да барате пренос на податоци.

Преземаме соодветни мерки за да ви ги обезбедиме сите информации во врска со обработката на вашите податоци во прецизна, транспарентна, разбирлива и лесно достапна форма на јасен и едноставен јазик, доколку е потребно.

Ако имате какви било проблеми или нешто не е јасно, ве молиме контактирајте го одговорното лице, д-р Ото Шлаппак, управен директор на Fasten-Tour GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Австрија, тел.: +43 2714 20074, е-пошта: otto.schlappack@fasten-tour.com

Исто така, имате право да поднесете жалба до органот за заштита на податоците. Надлежен надзорен орган за приговори е Австриски орган за заштита на податоци (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Виена, Австрија, телефон: +43 1 52 152-0, е-пошта: dsb@dsb.gv.at.

Постојано ги оценуваме организациските и техничките заштитни мерки што ги преземаме и ги прилагодуваме како што е потребно за да ги заштитиме личните податоци што ги обработуваме и складираме најдобро што можеме. Ова значи дека и ние продолжуваме да ја ажурираме оваа декларација за заштита на податоците за да ги одрази најновите случувања.

Можете да пристапите до најновата верзија на нашата декларација за заштита на податоците од нашата веб-страница во секое време.

Врв