Bendrosios Fasten-Tour GmbH sąlygos

Fasten-Tour GmbH įmonė gali veikti ir kaip kelionių agentas, ir kaip kelionių organizatorius.

Fasten-Tour GmbH, kaip kelionių agentas, prisiima pareigą stengtis gauti pretenzijas į kitų kelionių organizatorių paslaugas.

Tokiu atveju taikomos tarpininkaujančio kelionių organizatoriaus, tarpininkaujančios transporto įmonės (pvz., traukinio, autobuso, lėktuvo ir laivo) ir kitų tarpininkaujančių paslaugų teikėjų sąlygos.

Kaip kelionių organizatorius, Fasten-Tour GmbH siūlo keletą turistinių paslaugų už fiksuotą mokestį arba individualias turizmo paslaugas kaip savo paslaugas ir internete skelbia savo brošiūras bei informaciją.

Teisinis pagrindas yra EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/2302 25 m. lapkričio 2015 d., dėl kelionių paketų ir susijusių kelionių paslaugų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EG) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES bei Tarybos direktyvos 90/314/EEB ir Federalinio įstatymo dėl kelionių paketų ir susijusių kelionių paslaugų panaikinimo (Kelionių paketų įstatymas).

Bendrosios Fasten-Tour GmbH, kaip kelionių organizatoriaus, sąlygos

Bendrosios „Fasten-Tour GmbH“, kaip kelionių pardavėjo, sąlygos

viršus